https://shenoto.com/channel/cfbk

کافه کتاب

34 دنبال کننده

1 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/cfbk

کافه کتاب

34 دنبال کننده

1 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

کافه کتاب، چکیده‌های 10، 20 دقیقه ای از بهترین کتاب های غیر داستانی دنیا ارائه میده. به وبسایتمون http://cfbk.ir سر بزنید.

آلبوم‌ها

صدای دوست 1

0 0 تومان 0

این آلبوم مخصوص رویدادی است که در روزهای پایانی سال 1397 توسط کافه کتابی ها شکل گرفت، دوستان کافه کتابی هر کدام، یکی از پست های کانال کافه کتاب را با صدای دلنشین خود خوانده و برای این صفحه ویژه ارسال...

چکیده های تاریخی کافه کتاب 2

0 0 تومان 0

گنجینه ای از چکیده ه‌های بهترین کتاب‌های غیرداستانی برای آنان که کتاب خوب میخوانند، زمانی اندک دارند، ترجمه میکنند، و یا به دنبال بهترین ها برای خواندن هستند. این آلبوم مختص دومین مجموعه از چکیده های...

چکیده های موفقیت و کارآفرینی کافه کتاب

0 0 تومان 0

گنجینه ای از چکیده ه‌های بهترین کتاب‌های غیرداستانی برای آنان که کتاب خوب میخوانند، زمانی اندک دارند، ترجمه میکنند، و یا به دنبال بهترین ها برای خواندن هستند. این آلبوم مختص چکیده های موفقیت و کارآفر...

چکیده های تاریخی کافه کتاب

0 0 تومان 0

گنجینه ای از چکیده ه‌های بهترین کتاب‌های غیرداستانی برای آنان که کتاب خوب میخوانند، زمانی اندک دارند، ترجمه میکنند، و یا به دنبال بهترین ها برای خواندن هستند. این آلبوم مختص چکیده های تاریخی کافه کتا...