داستان های بیدل نقال

violet school
186
میانگین پخش
372
تعداد پخش
2
دنبال کننده

داستان های بیدل نقال

violet school
186
میانگین پخش
372
تعداد پخش
2
دنبال کننده

  • 257

  • 3 سال پیش
بر بلنداي در اي تپه يك باغ جادويي در كه احاطه ديوارهايي بلند در حفاظت جادويي قوي بود، چشمه خوشبختي جاري بود........
بر بلنداي در اي تپه يك باغ جادويي در كه احاطه ديوا...
11:27
  • 257

  • 3 سال پیش
11:27
در روزگاران گذشته، جادوگر پيري وجود داشت كه سخاوتمندانه و به بهترين روش براي كمك به همسايگانش، از قدرت جادوييش استفاده مي كرد او به جاي اينكه به ديگران بگويد كه سرچشمه واقعي قدرتش از كجا مي آيد، وانمو...
در روزگاران گذشته، جادوگر پيري وجود داشت كه سخاوتم...
08:00
  • 181

  • 3 سال پیش
08:00
shenoto-ads
shenoto-ads