صدای کودک

صدای کودک

امیرمحمد رزمی
  421.35849056603774
  میانگین پخش
  22.3K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده
  صدای کودک

  صدای کودک

  امیرمحمد رزمی
  421.35849056603774
  میانگین پخش
  22.3K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده

   کتاب صوتی امبر براون ابله مرغان خوردنی نیست!
   نویسنده: پائولا دانزیگر ترجمه: فرمهر منجزی گوینده:هستی رزمی
   نویسنده: پائولا دانزیگر ترجمه: فرمهر منجزی گوینده:...
   00:00
   • 0

   • 1 سال پیش
   00:00
   کتاب صوتی استینک هی اب میرود
   داستان های برادر جودی دمدمی
   داستان های برادر جودی دمدمی
   45:40
   • 43

   • 1 سال پیش
   45:40
   کتاب صوتی خرس کوچولو و درخت ارزو
   کتاب صوتی خرس کوچولو و درخت ارزو
   کتاب صوتی خرس کوچولو و درخت ارزو
   05:24
   • 56

   • 1 سال پیش
   05:24
   کتاب صوتی ایوی و بین باید شیطنت کنند
   کتاب صوتی ایوی و بین باید شیطنت کنند نوشته انی باروز مترجم پروین جلوه نژاد گوینده هستی رزمی
   کتاب صوتی ایوی و بین باید شیطنت کنند نوشته انی بار...
   01:01:45
   • 32

   • 1 سال پیش
   01:01:45
   کتاب صوتی شوخی در پارک بزرگ
   کتاب صوتی شوخی در پارک بزرگ
   کتاب صوتی شوخی در پارک بزرگ
   06:01
   • 37

   • 1 سال پیش
   06:01
   کتاب صوتی ارزوی بزرگ مداد سیاه
   کتاب صوتی ارزوی بزرگ مداد سیاه
   کتاب صوتی ارزوی بزرگ مداد سیاه
   04:09
   • 40

   • 1 سال پیش
   04:09
   کتاب صوتی روز پنجم
   روز پنجم مجموعه داستان های جادویی نوشته هدا حدادی
   روز پنجم مجموعه داستان های جادویی نوشته هدا حدادی
   03:10
   • 13

   • 1 سال پیش
   03:10
   کتاب صوتی ماهنی
   کتاب صوتی ماهنی
   کتاب صوتی ماهنی
   09:18
   • 22

   • 1 سال پیش
   09:18
   کتاب صوتی پسر جنگل
   کتاب صوتی پسر جنگل
   کتاب صوتی پسر جنگل
   06:37
   • 59

   • 1 سال پیش
   06:37
   کتاب صوتی یک خواهر و یازده برادر
   کتاب صوتی یک خواهر و یازده برادر
   کتاب صوتی یک خواهر و یازده برادر
   08:40
   • 53

   • 1 سال پیش
   08:40
   shenoto-ads
   shenoto-ads