بازخوانی آثار اشتاینر

Mahsa Fooladi
857
میانگین پخش
857
تعداد پخش
9
دنبال کننده

بازخوانی آثار اشتاینر

Mahsa Fooladi
857
میانگین پخش
857
تعداد پخش
9
دنبال کننده

این کتاب شامل متن سخن رانی های اشتاینر برای مربیان تازه کار در حوزه ی علوم معنوی است. اشتاینر موسس و بنیان گذار جنبش آنتروپزوفی و رویکرد تدریس والدورف بود. این کتاب یکی از بهترین نقاط آغاز برای شناخ...
این کتاب شامل متن سخن رانی های اشتاینر برای مربیان...
03:35:39
  • 857

  • 3 سال پیش
03:35:39
shenoto-ads
shenoto-ads