رادیو نردبان

کتاب‌های نردبان
347
میانگین پخش
2.1K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

رادیو نردبان

کتاب‌های نردبان
347
میانگین پخش
2.1K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

من می‌خواهم بروم توی جنگل چادر بزنم و بخوابم. مامانم می‌گوید که من یک کم برای این کار کوچکم و باید در حیاط چادر بزنم. فکر بدی هم نیست برای همین یک جای خوب برای چادر زدن پیدا می‌کنم.....
من می‌خواهم بروم توی جنگل چادر بزنم و بخوابم. ماما...
12:15
 • 0

 • 2 سال پیش
12:15
 • 642

 • 2 سال پیش
آلن دوست داشت توپ‌بازی کند. ولی نمی‌توانست مثل دوستانش توپ را مستقیم به آن دورها پرتاب کند. او خیلی ناامید شده بود و فکر می‌کرد هرگز نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. ولی دوستانش او را یاد وقتی انداختن...
آلن دوست داشت توپ‌بازی کند. ولی نمی‌توانست مثل دوس...
12:29
 • 642

 • 2 سال پیش
12:29
 • 338

 • 2 سال پیش
کارلوس دوست دارد مثل دوستانش اسم خودش را یاد بگیرد. از مادرش می‌خواهد در این کار کمکش کند. او قسمت اول اسم خود را «ک-ا-ر» یاد می‌گیرد و بارها تمرین می‌کند. حتی به دوستانش هم نشان می‌دهد که می تواند قس...
کارلوس دوست دارد مثل دوستانش اسم خودش را یاد بگیرد...
06:58
 • 338

 • 2 سال پیش
06:58
 • 379

 • 2 سال پیش
این قصه از مجموعه تامی الاغه است و با هدف مهارت‌های زندگی ترجمه شده....
این قصه از مجموعه تامی الاغه است و با هدف مهارت‌ها...
06:10
 • 379

 • 2 سال پیش
06:10
 • 389

 • 2 سال پیش
این قصه از ماجراهای تامی الاغه است مجموعه 13 قسمتی چاپ شده در کتابهای نردبان که با مهوریت مهارت‌های زندگی ترجمه شده است....
این قصه از ماجراهای تامی الاغه است مجموعه 13 قسمتی...
07:01
 • 389

 • 2 سال پیش
07:01
کتاب بهترین مادر دنیا از مجموعه داستانهای کریتر است که در کتاب‌های نردبان چاپ شده....
کتاب بهترین مادر دنیا از مجموعه داستانهای کریتر اس...
06:00
 • 333

 • 2 سال پیش
06:00
shenoto-ads
shenoto-ads