شخصیت سالمتر

سمیه ذوالفقاری
16
میانگین پخش
375
تعداد پخش
2
دنبال کننده

شخصیت سالمتر

سمیه ذوالفقاری
16
میانگین پخش
375
تعداد پخش
2
دنبال کننده

 • 6

 • 7 ماه پیش
فصل پایانی...

فصل پایانی

16:39
 • 6

 • 7 ماه پیش
16:39
 • 9

 • 7 ماه پیش
وداع با عصبانیت...

وداع با عصبانیت

25:36
 • 9

 • 7 ماه پیش
25:36
 • 5

 • 7 ماه پیش
اعلام استقلال روانی...

اعلام استقلال روانی

18:25
 • 5

 • 7 ماه پیش
18:25
 • 11

 • 7 ماه پیش
اعلام استقلال روانی...

اعلام استقلال روانی

27:27
 • 11

 • 7 ماه پیش
27:27
 • 11

 • 7 ماه پیش
اهمال و مسامحه کاری را قطع کنید...

اهمال و مسامحه کاری را قطع کنید

25:18
 • 11

 • 7 ماه پیش
25:18
 • 6

 • 7 ماه پیش
دام عدالت...

دام عدالت

29:24
 • 6

 • 7 ماه پیش
29:24
 • 7

 • 7 ماه پیش
شکستن سد سنت ها و آیین ها...

شکستن سد سنت ها و آیین ها

30:32
 • 7

 • 7 ماه پیش
30:32
 • 6

 • 7 ماه پیش
شکستن سد سنت ها و آیین ها...

شکستن سد سنت ها و آیین ها

23:02
 • 6

 • 7 ماه پیش
23:02
 • 10

 • 7 ماه پیش
شکستن سد سنت ها و آیین ها...

شکستن سد سنت ها و آیین ها

09:12
 • 10

 • 7 ماه پیش
09:12
 • 10

 • 7 ماه پیش
کشف ناشناخته ها...

کشف ناشناخته ها

27:50
 • 10

 • 7 ماه پیش
27:50
shenoto-ads
shenoto-ads