ماهنامه داستان

ماهنامه داستان
  9.4K
  میانگین پخش
  94.2K
  تعداد پخش
  120
  دنبال کننده

  ماهنامه داستان

  ماهنامه داستان
  9.4K
  میانگین پخش
  94.2K
  تعداد پخش
  120
  دنبال کننده

  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ایتن کنین، ...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  07:00:00
  • 573

  • 6 سال پیش
  07:00:00
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در نهمین قسمت از این مجموعه داستانهایی از محمد صالح علا، فریبا وف...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  05:49:23
  • 408

  • 6 سال پیش
  05:49:23
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در هشتمین قسمت از این مجموعه، زندگی نگاره هایی از مسعود فروت...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های ک...
  04:19:09
  • 517

  • 6 سال پیش
  04:19:09
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، زندگی نگاره هایی از ...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های ک...
  03:39:46
  • 375

  • 6 سال پیش
  03:39:46
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در ششمین قسمت از این مجموعه، داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، نا...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  05:11:55
  • 720

  • 6 سال پیش
  05:11:55
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از کورت ونه گا...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  05:13:57
  • 402

  • 6 سال پیش
  05:13:57
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از بهروز رضوی، مسعود فروتن...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  04:00:54
  • 453

  • 6 سال پیش
  04:00:54
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ری بردبری،...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  04:31:37
  • 365

  • 6 سال پیش
  04:31:37
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، م...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  04:31:40
  • 795

  • 6 سال پیش
  04:31:40
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، محم...
  در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی...
  03:02:56
  • 1.5K

  • 6 سال پیش
  03:02:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads