گوشه دنج کتاب

Mojdeh Khosravi1
1.2K
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
5
دنبال کننده

گوشه دنج کتاب

Mojdeh Khosravi1
1.2K
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
5
دنبال کننده

?کتابی که ایندفعه از این قفسه ی پرماجرا برداشتیم، بادبادک باز، اثر ذهن خلاق و توانای خالد حسینی هست، بریم تا برای چند روز با زندگی پر از عشق و افتخار و گناه و ترس و اتفاق آدمای این آدمای این داستان هم...
?کتابی که ایندفعه از این قفسه ی پرماجرا برداشتیم، ...
01:17:07
  • 665

  • 3 سال پیش
01:17:07
shenoto-ads
shenoto-ads