آیا تو آن نیمه ی گمشده ام هستی ؟

محمد
6.3K
میانگین پخش
6.3K
تعداد پخش
36
دنبال کننده

آیا تو آن نیمه ی گمشده ام هستی ؟

محمد
6.3K
میانگین پخش
6.3K
تعداد پخش
36
دنبال کننده

از اینکه این کتاب را یافتید و انتخاب کردید تا آن را بخوانید بسیار خوشحالم ، شاید احساس کنید که در عشق اقبالی ندارید . و امید خود را برای رابطه ای که رویای آن را داشتید از دست داده باشید شاید هم شخص ب...
از اینکه این کتاب را یافتید و انتخاب کردید تا آن ر...
14:10:17
  • 6.3K

  • 4 سال پیش
14:10:17
shenoto-ads
shenoto-ads