آوایم

آوایم
173
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

آوایم

آوایم
173
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

کتاب صوتی فصل پنجم سکوت نوشته محمدرضا بایرامی است و با صدای فاطمه رمضانی در آوایم منتشر شده است.مرتضی پسر ۱۷ ساله و ملقب به «مرتضی گاری» است که در جنوب شهر در منطقه فقیرن...

کتاب صوتی ...

05:03:07
 • 7

 • 5 ماه پیش
05:03:07
 • 38

 • 5 ماه پیش
این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان یک کتاب فوق العاده توسط دانشگاه هاروارد معرفی شده.شیوه و نگرش بیان شده در این کتاب صوتی می‌تواند مبنای مطالعاتی مدیران و عل...

08:47:09
 • 38

 • 5 ماه پیش
08:47:09
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
کتاب صوتی شمال حقیقی اثر بیل جورج و پیتر سیمز است که با ترجمه علیرضا سعادت و صدای سید محمد حسینی و فاطمه رمضانی منتشر شده. این کتاب صوتی حاصل مصاحبه و گفت و گو با بیش از ۱۰۰ رهبر جهان است که به عنوان ...

00:00
 • 0

 • 6 ماه پیش
00:00
معرفی کتاب صوتی دفتری از داستان گِنجی: یوگائوکتاب صوتی دفتری از داستان گِنجی: یوگائو نوشته موراساکی شیکی بو است که با ترجمه قدرت‌الله ذاکری و صدای فاطمه حسینی م...

معرفی کتاب صوتی دفتری از داستان گِنجی:...

02:35:16
 • 52

 • 7 ماه پیش
02:35:16
shenoto-ads
shenoto-ads