جنگزده

بهنام زلاند
18
میانگین پخش
18
تعداد پخش
0
دنبال کننده

جنگزده

بهنام زلاند
18
میانگین پخش
18
تعداد پخش
0
دنبال کننده

نادرخان، ارباب انجمن صفحه شطرنج باید به همراه نزدیکترین افرادش نظم جهانی را بر زمین پیاده کنند. در این مسیر رویدادهایی غریب به وقوع میپیوندد. در اپیزود نخست، ما به سفری خواهیم رفت تا سرآغاز این امپرات...

نادرخان، ارباب انجمن صفحه شطرنج باید به...

57:31
  • 18

  • 1 سال پیش
57:31
shenoto-ads
shenoto-ads