https://shenoto.com/channel/arahitokami

اشکان اختیاری

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/arahitokami

اشکان اختیاری

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

کاراکتر

0 0 تومان 0

تا به حال سعی کرده اید از بین صفحات کتاب دوست پیدا کنید؟ کاراکتر معرفی شخصیت های کاغذی است. آدم هایی که هرچند برای خوانده شدن خلق شده اند اما دیدنشان و دوستی با آنها همیشه هم کار ساده ای نیست.در این پ...