amoozesh9
shenoto podcaster

تکاپوی دانش

آلبوم‌ها (8)

قسمت نهم: راهکارهایی برای پیشگیری از کرونا

قسمت نهم: راهکارهایی برای پیشگیری از کرونا


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9

0

51

8 ماه پیش

نقش تغذیه در کنترل بیماری های تنفسی و به طور ویژه کرونا

نقش تغذیه در کنترل بیماری های تنفسی و به طور ویژه کرونا


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9

0

40

1 سال پیش

راهکارهای ده‌گانه‌ی کنترل استرس ناشی از ویروس کرونا

راهکارهای ده‌گانه‌ی کنترل استرس ناشی از ویروس کرونا


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9

1

79

1 سال پیش

همکار

همکار


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 قسمت ششم: همکار همکار خوب چه ویژگی هایی دارد؟

0

22

1 سال پیش

خلاقیت- قسمت دوم

خلاقیت- قسمت دوم


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. قسمت پنجم: خلاقیت .. با صدای مریم عاملی دکتر مصطفی تبریزی روان شناس و استاد دانشگاه و بخش هایی از سخن رانی ِدکتر عبدالرحمن نجلِ رحیم عصب شناس و عصب پژ ...

1

204

1 سال پیش

خلاقیت

خلاقیت


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. قسمت چهارم: خلاقیت با قدردانی از مشارکت همکاران عزیز منطقه9: مونا باباخانی، پروانه فخرادخانی، مهری ملکی و ماهره محدثی

1

90

1 سال پیش

معرفی یک استارت آپ موفق

معرفی یک استارت آپ موفق


پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. معرفی استارت آپ توانیتو و وحید رجبلو موسس آن با صدای مریم عاملی

0

179

1 سال پیش

استارت آپ چیست؟

استارت آپ چیست؟


تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 شهرداری تهران قسمت اول: استارت آپ چیست؟

0

147

1 سال پیش