search
acupofbook

یک فنجان کتاب

  • headset 0
  • people 2
more_vert

در یونان باستان از سقراط فیلسوف خواستند که لب کلام همه فرامین فلسفی را در یک عبارت خلاصه کند؛ و او در پاسخ گفت: خودت را بشناس.خود شناسی به این دلیل چنین اهمیتی دارد که فقط بر اساس شناختی دقیق از وجود خودمان است که می توانیم تصمیم های قابل اطمینان بگیریم؛ به خصوص در قلمرو زندگی شخصی و زندگی شغلی. کتابی که می شنوید ما را به سفری در ژرف ترین و گریزپا ترین گوشه های وجودمان می برد و ما را مسلح به مجموعه ای از ابزارها می کند تا بتوانیم شخصیتمان را به درستی بشناسیم...

  • headset 0
  • people 2

(1)