search
Zamin

زمين سایکدلیک ( روانگردان )

  • headset 0
  • people 8
more_vert

کاوش در دنیای سايكدليك ها بهبود سلامت روح و روان با كمك از سايكدليك ( سايكيدليك - روانگردان ) ها از جمله سيلويايبن ( مجیک ماشروم - قارچ جادویی ) این پادکست به بررسی و بحث در مورد تحقیقات دانشگاهی و علمی در زمینه داروهای زمینی اختصاص دارد. هدف ما ابهام زدایی از سايكدليك ها و همچنین ارائه اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه این داروها ها می توانند توانایی انسان را برای التیام بدن، روح و ذهن خود تقویت کنند.

  • headset 0
  • people 8

(15)

(15)

grid_view toc