Withsamina
shenoto podcaster

پادکست ثمین

ما در سری پادکست های «ثمین» تلاش میکنیم تا در کنار هم تعداد بیشتری کتاب بخوانیم. در هر قسمت برداشتی آزاد از یک کتاب را با شما شریک میشویم. کتاب خواندن یک فرهنگ است.✨