TimeOut
shenoto podcaster

تایم اوت

من قراره توی سری پادکست های تایم اوت در خصوص رستگاری در کسب و کار صحبت کنم . قراره با همدیگه یاد بگیریم چطور برندسازی کنیم تا توی کسب و کارمون رستگار بشیم. عموم مباحث مطرح شده در حوزه برندینگ هست. من فرجاد پورمحمد ،دارای مدرک دکتری برندینگ هستم.