TarikhMige
shenoto podcaster

پادکست تاریخ میگه | Tarikh Mige Podcast

پادکست تاریخ میگه؛ راهی برای سفر در تاریخ و نشستن پای خاطرات و روایت‌های شخصیت‌های تاریخی | مهدی طباطبایی

آلبوم‌ها (5)

روشندل شوریده (کمپین شنوا)

روشندل شوریده (کمپین شنوا)


در این قسمت از پادکست تاریخ میگه به شهر شعر و شاعری شیراز رفتیم تا از شاعری بگیم که اگرچه از قوه بینایی محروم بود، اما با ذوق و قریحه بینظیرش اشعار نغزی سروده و در تاریخ به یادگار گذاشته؛ فصیح‌الملک حاج محمدتقی شوریده شیرازی. این قسمت و ...

0

71

6 ماه پیش

آینه هدایت 3، دوران مظفری (بخش اول)

آینه هدایت 3، دوران مظفری (بخش اول)


در قسمت سوم از پادکست تاریخ میگه، قصد داریم با حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت همراه بشیم و ابتدا سری به دربار مظفرالدین شاه قاجار بزنیم، سپس از تاسیس مدارس جدید در ایران بشنویم و در آخر همراه با کاروان شاهی، راهی اروپا بشیم. تو این س ...

0

260

8 ماه پیش

آینه هدایت 2، دوران ناصری (بخش دوم)

آینه هدایت 2، دوران ناصری (بخش دوم)


در دومین قسمت از پادکست تاریخ میگه، به سراغ بخش دوم خاطرات حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت از دوران ناصرالدین شاه رفتیم تا ببینیم از دید این شخصیت برجسته تاریخ معاصر، ناصرالدین شاه چه ویژگی‌هایی داشته و چجوری باید قضاوتش کرد. به هر حا ...

0

411

9 ماه پیش

آینه هدایت 1، دوران ناصری (بخش اول)

آینه هدایت 1، دوران ناصری (بخش اول)


در فصل اول از پادکست تاریخ میگه، به سراغ شخصیتی رفتیم که علاوه بر نقش پررنگ در تاریخ معاصر، شخصیتی جذاب داره و خاطراتی بسیار خواندنی نوشته؛ حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت. مخبرالسلطنه در دوران شش پادشاه زندگی کرده و خاطرات و داستان‌ ...

2

728

10 ماه پیش

قسمت صفر- پیش درآمد

قسمت صفر- پیش درآمد


پادکست تاریخ میگه راهیست برای سفر در تاریخ و نشستن پای صحبت و روایت شخصیت‌های تاریخی مختلف در این قسمت با من، پادکست تاریخ میگه و ماهیت و هدف این پادکست آشنا خواهید شد اینستاگرام پادکست تاریخ میگه https://www.instagram.com/tarikhmigepo ...

1

379

11 ماه پیش