Taninpodcast
shenoto podcaster

طنین پادکست

رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که هدف آن تسهیل مسیر پر رمز و راز محتوا برای کسانی است که می خواهند وارد این راه شوند.

آلبوم‌ها (6)

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 6

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 6


در مسیر محتوا با رادیو محتوا دیگر لاک پشت نباشید!!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که به منظور تسهیل یادگیری فراین تولید محتوا تولید و عرضه شده است.

1

43

1 سال پیش

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 5

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 5


در مسیر یادگیری محتوا دیگر لاک پشت نباشید!!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که به منظور تسهیل آموزش مفاهیم تولید محتوا راه اندازی شده است.

0

27

1 سال پیش

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 4

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 4


با رادیو محتوا در مسیر محتوا دیگر لاک پشت نباشید!!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش که به منظور آموزش و آشنایی علاقه مندان به حوزه تولید محتوا راه اندازی شده است.

0

37

1 سال پیش

آموزش تولید محتوا / ایستگاه3

آموزش تولید محتوا / ایستگاه3


در مسیر محتوا با رادیو محتوا دیگر لاک پشت نباشید!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که به منظور بیان ساده مفاهیم و انتقال آنها به تمام علاقه مندان حوزه محتوا فعالیتش را آغاز کرده و قصد دارد در ایستگاههای مختلف ت ...

0

44

1 سال پیش

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 2

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 2


در مسیر محتوا با رادیو محتوا دیگر لاک پشت نباشید!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که هدف آن سرعت بخشیدن به آموزش ساده و روان تولید محتوا است.

0

58

1 سال پیش

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 1

آموزش تولید محتوا / ایستگاه 1


در مسیر محتوا با رادیو محتوا دیگر لاک پشت نباشید!!! رادیو محتوا کاری متفاوت از تیم محتوانگاران طنین دانش است که هدف آن سرعت بخشیدن به آموزش ساده و کاربردی تولید محتوا است.

2

56

1 سال پیش