ShirinBayan
shenoto podcaster

شیرین بیان | ShirinBayan

من اولین کست داستانی درمورد دیابت ام. من با همراهی شما به چالش‌ها و فرهنگ‌سازی درباره دیابت می پردازم. با من صحبت کن. شیرین‌بیان یعنی صدای شیرین بودن