Self-Podcast

سلف پادکست

  • headset 0
  • people 0
more_vert

پروفسور مجتبی صدریا در هر اپیزود به طرح یک موضوع در ارتباط با چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. توانمند سازی فردی درباره مجتبی صدریا : www.pooyaee.com/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7/

  • headset 0
  • people 0

(1)