search
SabourSolutions

راه حل‌ های صبور

  • headset 0
  • people 0
more_vert

من دکتر محمدحسین صبور، استاد دانشگاه در ایران و کانادا هستم و هدفم از انتشار این پادکست، کمک به ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان جوان کشور می‌باشد. من این هدف را با بررسی مشکلات رایج جوانان و پرداختن به موضوعاتی از قبیل برقراری و ایجاد نظم، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و یافتن انگیزه در زندگی روزمره و حرفه‌ای، دنبال خواهم کرد.

  • headset 0
  • people 0

(1)