search
SOFT-SKILLS-2021

مَ‌ن-یک پادکست

  • headset 1.8K
  • people 1
more_vert

"مَ‌ن-یک پادکست" به "مهارت های نرم" می پردازد و از نشانه های ساده در زندگی‌روزمره و تاثیرات پیچیده وشگرف آنها بر ما و راه های فراگیری و بهبود سخن می گوید.

  • headset 1.8K
  • people 1

(4)