Radiohapoo
shenoto podcaster

رادیو هاپو

رادیو هاپو صداییست که شمارو با دنیای سگها و نحوه تربیت و مسائل پزشکی رایج و سوالاتی که بین صاحبین سگها رایج است آشنا خواهد کرد. در این فصل بطور خاص راجبه اینکه سگها چه موجوداتی هستن و چطور نژاد مناسبی رو انتخاب کنیم و چطور از تولگی با سگمون رابطه خوبی بسازیم صحبت خواهیم کرد.