Radioeshgh
shenoto podcaster

Radioeshgh

آلبوم‌ها (7)

پادکست شماره ۶

پادکست شماره ۶


در این شماره از " دلبر " صحبت می کنیم ..

0

13

1 روز پیش

پادکست شماره ۵

پادکست شماره ۵


‌ حتی یک نفر را نداشتم که با او درد و دل کنم! کسی باشد که بهش بگویم دوستش دارم... میفهمی؟! می‌دانی عشق یعنی چی؟! خیال نمی‌کنم بفهمی! هیچکس نمیداند من چه حالی دارم، هیچکس! دلم از تنهایی می‌پوسید.. و دردهای ناگفتنی توی دلم تلمبار می‌شد. ...

0

11

2 هفته پیش

پادکست شماره ۵

پادکست شماره ۵


‌ حتی یک نفر را نداشتم که با او درد و دل کنم! کسی باشد که بهش بگویم دوستش دارم... میفهمی؟! می‌دانی عشق یعنی چی؟! خیال نمی‌کنم بفهمی! هیچکس نمیداند من چه حالی دارم، هیچکس! دلم از تنهایی می‌پوسید.. و دردهای ناگفتنی توی دلم تلمبار می‌شد. ...

0

0

2 هفته پیش

پادکست شماره ۴

پادکست شماره ۴


ما در رادیو عشق گذری داریم در وادی عشق و دقایقی رو فارغ از هرآنچه که در بیرون از ماست ، بسر می بریم و نفسی چاق می کنیم و کمی موسیقی خوب می شنویم ، کمی شعر و قصه گوش می دیم و کمی هم از دنیای بی بدیل عشق و عاشقیت حرف می زنیم ...

0

16

1 ماه پیش

پادکست شماره ۳

پادکست شماره ۳


ما در رادیو عشق گذری داریم در وادی عشق و دقایقی فارغ از هرآنچه که در بیرون ماست بسر می بریم و کمی موسیقی خوب گوش می دیم ، کمی شعر و قصه می خونیم و کمی از جهان بی بدیل عاشقیت حرف می زنیم ...

0

21

1 ماه پیش

پادکست شماره ۲

پادکست شماره ۲


ما در رادیو عشق گذری داریم در وادی عشق و دقایقی رو فارغ از هرآنچه که در بیرون از ماست ، بسر می بریم و نفسی چاق می کنیم و کمی موسیقی خوب می شنویم ، کمی شعر و قصه گوش می دیم و کمی هم از عوالم عاشقیت حرف می زنیم ...

0

44

1 ماه پیش

ع ش ق

ع ش ق


گذری در وادی عشق داریم و نفسی تازه می کنیم ...

0

31

2 ماه پیش