search
RadioYek

رادیو شیرازی

  • headset 56
  • people 10
more_vert

ما برای شما داستان می‌گوییم، داستان‌های آشنا با لهجۀ فاخر و رِندانۀ شیرازی. در لهجۀ شیرازی راز و رمزهای بسیاری نهفته است و از هر واژه‌اش عطر سادگی و خلوص توأم با زیرکی و آینده‌نگری به مشام می‌رسد. امید ما این است که توانسته باشیم بخش کوچکی از بدهی خود را به این لهجۀ اصیل به جا بیاوریم. این‌جا «رادیو یک صفحه ای» است. با ما باشید و حرف دلتان را در میان واژه‌ها پیدا کنید. ما داستان‌هایمان را زندگی کرده‌ایم و برای شما روایت می‌کنیم. با شنیدن «رادیو یک صفحه ای» چند بار زندگی کنید. هر داستان یک زندگی جذاب است

  • headset 56
  • people 10

(118)

(118)

grid_view toc