RadioMardomnegar
shenoto podcaster

رادیو مردم نگار

در هر قسمت از این پادکست، دو روایت مردم نگارانه که بر آمده از پژوهش های اجتماعیِ میدانی است را می شنویم. این روایت ها سیری داستانی پیدا کرده اند، به صورت جستارهای روایی ارائه می گردند، و با صدای خود پژوهشگر/مولف خوانده می شوند.