RadioBourseBaz
shenoto podcaster

رادیو بورس باز

رادیو بورس باز پادکستی در زمینه بازارسرمایه است. در فصل اول این پادکست ما در کنار شما عزیزان هستیم تا شما را با دانش روان شناسی در بازار سرمایه آشنا کنیم و به شما بیاموزیم که چه طور می توانید در بازار های مالی که پر از تنش است، کنترل احساسات و عواطف درونی خود را بدست بگیرید. با ما همراه باشید...