search
RaddeMaa

رد ما

  • headset 0
  • people 1
more_vert

دنیای واقعی، پشت تصویر نه‌چندان صادقانه‌ای که ما این روزها از کسب‌و‌کار خود ساخته‌ایم، در حال زندگیست ....! رَدِ ما از تجربیات منابع‌انسانی، چالش‌ها و مشکلات آن در دنیای واقعی صحبت می‌کند ! دنیایی که دستاورد‌های آن به پررنگی که به ما نشان می‌دهند و مشکلات آن به کوچکی که ما تصور می‌کنیم نیست. اینجا، کنار هم، حلالی برای دنیای واقعی خواهیم بود و این رد ماست ....

  • headset 0
  • people 1

(2)