Raavi
shenoto podcaster

راوی

پادکست روایت داستان مانگا، کمیک و بازی زیرمجموعه «یوری بر رادیو»

آلبوم‌ها (26)

«راوی»، جلد اول، فصل ویژه نوروز 99: RAAVI [VOLUME I] NOROUZ SPEICAL

«راوی»، جلد اول، فصل ویژه نوروز 99: RAAVI [VOLUME I] NOROUZ SPEICAL


در قسمت ویژه پادکست راوی براتون می گیم داستان هایی که فصل اول تعریف می کنیم چی هستند و همچنین از هر کدوم از داستان ها موسیقی برتر براتون می گذاریم.

2

5,877

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هجده، بخش دوم: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 18-Part2

«راوی»، جلد اول، فصل هجده، بخش دوم: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 18-Part2


فصل هجده-بخش دوم قسمت هجدهم داستان مانگای ناکجاآباد موعود 00:51 قسمت شانزدهم داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 32:59

2

1,347

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هجده، بخش اول: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 18-Part1

«راوی»، جلد اول، فصل هجده، بخش اول: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 18-Part1


فصل هجده-بخش اول قسمت هجدهم داستان کُمیک بی عدالتی 2:27 قسمت هشتم داستان بازی درکنگارد 2 30:39 قسمت هجدهم داستان مانگای دنگکی دیزی 46:01

0

1,274

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هفده، بخش اول: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part1

«راوی»، جلد اول، فصل هفده، بخش اول: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part1


فصل هفده-بخش اول قسمت هفدهم داستان کُمیک بی عدالتی 03:36 قسمت هفتم داستان بازی درکنگارد 2 37:08 قسمت هفدهم داستان مانگای دنگکی دیزی 53:23

1

773

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هفده، بخش دوم: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part2

«راوی»، جلد اول، فصل هفده، بخش دوم: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part2


فصل هفده-بخش دوم قسمت هفدهم داستان مانگای ناکجاآباد موعود 00:00 قسمت پانزدهم داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 27:14

1

719

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هفده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part2

«راوی»، جلد اول، فصل هفده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 17-Part2


فصل هفده-بخش دوم قسمت هفدهم داستان مانگای ناکجاآباد موعود 00:00 قسمت پانزدهم داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 27:14

0

0

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل شانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 16

«راوی»، جلد اول، فصل شانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 16


فصل شانزده قسمت شانزدهم داستان کُمیک بی عدالتی 01:38 قسمت ششم داستان بازی درکنگارد 2 23:19 قسمت پانزدهم و شانزدهم داستان مانگای دنگکی دیزی 30:36 قسمت شانزدهم داستان مانگای ناکجاآباد موعود 41:35 قسمت چهاردهم داستان مانگای کلاس آدم‌کشی ...

1

706

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل پانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 15

«راوی»، جلد اول، فصل پانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 15


فصل پانزده قسمت پانزدهم داستان کُمیک بی عدالتی 01:21 قسمت پنج داستان بازی درکنگارد 2 11:00 قسمت پانزده و شانزده داستان مانگای دنگکی دیزی هفته آینده پخش خواهد شد قسمت پانزده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 24:38 قسمت سیزدهم داستان مانگای ...

2

643

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل چهارده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 14

«راوی»، جلد اول، فصل چهارده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 14


فصل چهارده قسمت سیزده داستان کُمیک بی عدالتی 00:59 قسمت چهار داستان بازی درکنگارد 2 24:10 قسمت چهارده داستان مانگای دنگکی دیزی 37:20 قسمت چهارده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 49:15 قسمت دوازده داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 01:07:28 «راوی ...

2

644

1 سال پیش

«راوی»، جلد اول، فصل سیزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 13

«راوی»، جلد اول، فصل سیزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 13


فصل سیزده قسمت سه داستان بازی درکنگارد 2 01:57 قسمت سیزده داستان مانگای دنگکی دیزی 10:32 قسمت سیزده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 22:10 قسمت یازده داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 39:59 «راوی»: جلد اول، هر شنبه

2

718

1 سال پیش