RADIO01MARIVAN02

رادیو_توسعه_مریوان

  • headset 635
  • people 3
more_vert

رادیو توسعه مریوان به دنبال بازگو کردن تجربیات زندگی ساکنین محلات حاشیه شهر مریوان است که درگیر آسیبهای اجتماعی هستند. و به دنبال راههایی برای کاهش آسیب ها و ایجاد انگیزه در ساکنین این محلات است.

  • headset 635
  • people 3

(1)