search
Peyvast

رادیو پی‌وست Peyvast

  • headset 2.7K
  • people 8
more_vert

ما در این رادیو از هنرهای تجسمی می‌گوییم، با هنرمندان، گالری‌داران، کیوریتورها و منتقدین هنر گفت‌وگو می‌کنیم و تلاش می‌کنیم روایتی شنیدنی از دل این گفت‌وگوها برایتان تعریف کنیم. روایتی شنیداری از هنرهای دیداری

  • headset 2.7K
  • people 8

(7)

(7)

grid_view toc