Personalprogres
shenoto podcaster

توسعه فردی

در اینجا میتوانید پادکست های بهترین مدرس توسعه فردی و کسب و کاری ایران ینی مرتضی بلوچ را دانلود و گوش کنید. مدیریت زمان ، برند شخصی ، آموزش فن بیان ، نویسندگی و... موضوعات این کانال می باشند.