Navar-cast
shenoto podcaster

پادکست نوار

🎧 ‌پادکست نوار 🎙️ 🎙️ شما در «نوار» به روزنوشت‌های یک شرقی گوش می‌کنید🎙️ 🌍 یک شرقی از اواسط شرق 🌍