Namanaradio
shenoto podcaster

رادیو نمانا

رادیو نمـانا اولین رسانه صوتی معماری و ساختمان ایران نمانـا بیانیست دیگرگونه از داستان ها، روایت ها و موضوعات معماری، شهرسازی و رازداران این هنر و فن ماندگار؛ که با شیوایی کلام تجربه و اندیشه ای نو خلق می کند. نمانا سفریست بی چمدان و بلیط به جای جای معمـاری ایـران و جهـان.نمانا آرشیویست صوتی که با کلامی کلاژگونه از هنرهای هفتگانه، کلیه نشست ها و سخنرانی های الهام بخش بزرگان معماری ایران و جهان را در قلب خود پاسداری می کند. www.Namana.Info

آلبوم‌ها (47)

اپیزود 042 . برج عاج . امیرهوشنگ اردلان

اپیزود 042 . برج عاج . امیرهوشنگ اردلان


در این اپیزود صدای دلنشین جناب استاد امیرهوشنگ اردلان عزیز را می شنویم که نظر خود را در باب خانه و قرنطینه با نام برج عاج می خوانند.

0

0

4 روز پیش

اپیزود 041 . نمای سکونت در بناهای تاریخی

اپیزود 041 . نمای سکونت در بناهای تاریخی


اپیزود 41م در این اپیزود به معرفی کتاب نمای سکونت در بناهای تاریخی پرداخته شده ... عدم تدوین قواعد و الگوهای منظم برای معماری و معماری داخلی در بناهای تاریخی باعث شده تا بخشی از معماری متعالی ایران که در طول سالیان دراز شکل گرفته، یا نا ...

0

3

1 هفته پیش

اپیزود 040 . بخش پایانی نقد در معماری

اپیزود 040 . بخش پایانی نقد در معماری


مصاحبه و گفتگو با جناب آقای دکتر سیامک پناهی پیرو بحث نقد در معماری و نمو اخلاق حرفه ای در آن • نقد و نقادی را باید مهمترین عامل محرک و موتور پیش برنده تمدن مدرن دانست. • در واقع مدرنیته با نقادی و نقد کردن خود و دیگری است که تازه به ...

0

0

1 هفته پیش

اپیزود 039. نقد معماری 3

اپیزود 039. نقد معماری 3


در این اپیزود میزبان جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستیم و به امر نقد معماری می پردازیم. نقد و نقادی را باید مهمترین عامل محرک و موتور پیش برنده تمدن مدرن دانست. در واقع مدرنیته با نقادی و نقد کردن خود و دیگری، تازه به تازه و نو به نو می‌ش ...

0

0

3 هفته پیش

اپیزود 038 . نقد معماری 2 . سیامک پناهی

اپیزود 038 . نقد معماری 2 . سیامک پناهی


بخش دوم بحث پیرامون نقد معماری

0

1

3 هفته پیش

اپیزود 038 . نقد در معماری 2

اپیزود 038 . نقد در معماری 2


در این اپیزود میزبان حضور گرم جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستیم و به امر نقد معماری می پردازیم. نقد و نقادی را باید مهمترین عامل محرک و موتور پیش برنده تمدن مدرن دانست. در واقع مدرنیته با نقادی و نقد کردن خود و دیگری، تازه به تازه و نو ب ...

0

0

4 هفته پیش

اپیزود 037 . نقد در معماری

اپیزود 037 . نقد در معماری


اپیزود 37م . در این اپیزود میزبان حضور گرم جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستیم و به امر نقد معماری می پردازیم. نقد و نقادی را باید مهمترین عامل محرک و موتور پیش برنده تمدن مدرن دانست. در واقع مدرنیته با نقادی و نقد کردن خود و دیگری است ...

0

0

1 ماه پیش

اپیزود 036 . ارائه طرح نهایی

اپیزود 036 . ارائه طرح نهایی


اپیزود 36م در این اپیزود به مسئله ی ارائه طرح نهایی و پرزانته نهایی پرداخته شده است. بدست آوردن تایید نهایی و تصویب طراحی که ارائه داده‌ایم، یکی از دردناک‌ترین و ناامیدکننده‌ترین شرایطی‌ است که گروه‌های طراحی همواره با آن مواجه هستند. م ...

0

2

1 ماه پیش

اپیزود 35 . اعتمادسازی در مسئله ی طراحی

اپیزود 35 . اعتمادسازی در مسئله ی طراحی


اپیزود 35م در این اپیزود به اهمیت اعتمادسازی میان طراح و کارفرما پرداخته شده است. آنچه یک فضا را شاد می‌کند سلامتی آن محیط است. یکی از مهم‌ترین ارکان سلامتی و شادی در هر فضایی «اعتماد» است. اعتمادسازی یکی از مهارت‌های هوش اجتماعی است. ...

0

1

1 ماه پیش

اپیزود 34 . مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی

اپیزود 34 . مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی


در این اپیزود به مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی پرداخته شد تا روشنگر چیستی تفهیم نامه طراحی باشد. اما فراموش نکنید که هرگز یک ساختار ثابت و استاندارد برای تفهیم نامه طراحی وجود ندارد. ساختار تفهیم نامه ای ک شما تدوین میکنیدوابسته به متغیر ...

0

0

1 ماه پیش