Milvaki_67
shenoto podcaster

علی انصاری

علاقه من به حوزه روانشناسی و مباحثی که به رشد شخصیت و خودسازی کمک میکند _ اعتقاد دارم حرکت به سمت آینده بدون تحلیل گذشته قطعا نتایج دلخواه ما را رقم نخواهد زد و خودشناسی نگاهیست به گذشته

آلبوم‌ها (5)

رهایی از کمالگرایی بر مبنای تکنیکهای رفتاردرمانی شناختی

رهایی از کمالگرایی بر مبنای تکنیکهای رفتاردرمانی شناختی


در این فایل صوتی روشهای بر مبنای تئوری رفتار درمانی شناختی بیان شده است. وقتی از کلمه رهایی صحبت میکنیم به معنی این نیست که یک شبه یا یک هفته ایی این مشکل حل میشود بلکه باید در مسیر درست و با انضباط در مسیر بهبود از این موضوع تلاش کنیم ...

0

263

3 سال پیش

برخی از ویژگیهای افراد کمالگرا یا کامل گرا

برخی از ویژگیهای افراد کمالگرا یا کامل گرا


در این فایل صوتی به چند ویژگی از افراد کمال گرای یا کامل گرا اشاره شده است کمالگرایی اصرار به انجام دادن کارها به صورت بی نقص و کامل است که فشار روانی زیادی به فرد وارد میکند و فرسایش روانی برای او ایجاد خواهد کرد.

1

78

3 سال پیش

نمونه ها وشاهد مثالهایی از افرادی که کمالگرایی یا کامل گرایی دارند

نمونه ها وشاهد مثالهایی از افرادی که کمالگرایی یا کامل گرایی دارند


در این فایل صوتی شاهد مثالهایی از داستان افرادی که کمالگرا هستند یا کامل گرا هستند بیان شده است کمالگرایی میل شدید به بی نقص و کامل انجام دادن کارهاست که موجب اضطراب و استرس زیاد و فرسایندگی شخصیت خواهد شد.

1

90

3 سال پیش

واقعیتهایی درباره تغییر

واقعیتهایی درباره تغییر


واقعیتهایی درباره تغییر از تغییر مطالب بسیار زیادی نقل شده است که بسیار تغییر را راحت و آسان نشان داده و جنبه انگیزشی این مطالب بر علمی بودن آن میچربد .در این فایل صوتی واقعیتهایی درباره موضوع تغییر را بیان نموده ایم که شاید با گفتارها ...

2

84

3 سال پیش

چرا به خودشناسی نیاز داریم

چرا به خودشناسی نیاز داریم


چرا به خودشناسی نیاز داریم ؟ کاربرد روانشناسی علمی و پایه ایی در کمک به خود در راستای خودشناسی چیست ؟ در این فایل صوتی چند دقیقه ایی را درباره این موضوع صحبت کرده ایم که استفاده از مفاهیم علمه و پایه دار روانشناسی چقدر در بهبود کیفیت ...

1

68

3 سال پیش