search
MADARANEH

مادرانه

  • headset 0
  • people 3
more_vert

« رادیو هنرهای چوبی » ما صدای " ملت چوب" هستیم از دانه تا جوانه از جوانه تا اثر از اثر تا ماندگاری در دنیای ماست ... ابتدای راه سرچشمه ی زلال عشق است و مزین به نام " مادر " در اپیزود « مادرانه » و ادامه دارد ... در حس ناب " اقلیم چوب "

  • headset 0
  • people 3

(1)