Iliad-podcast
shenoto podcaster

پادکست ایلیاد

ایلیاد مهم‌ترین حماسه‌ی یونان باستان است که هومر در آن جنگ بزرگ یونانیان با تروا را روایت کرده است. من فاطمه چاوشی به همراه هدی زاهدی، در هر قسمت بخشی از سرودهای ایلیاد را می‌خوانیم و درباره‌ی آن گفت‌وگو می‌کنیم.