History444-44
shenoto podcaster

Podcast_HistoryStar

امیر علی هرندی هستم در هر قسمت از این پادکست می پردازم به بخشی از تاریخ ایران و جهان . هر هفته جمعه ها قسمت جدید منتشر می شود .

آلبوم‌ها (10)

ایپزود 10 : داریوش بزرگ

ایپزود 10 : داریوش بزرگ


گوینده : امیر علی هرندی

2

59

6 ماه پیش

ایپزود 9 : هیستوری پلاس 3 . خوانش بخشی از تاریخ هردوت

ایپزود 9 : هیستوری پلاس 3 . خوانش بخشی از تاریخ هردوت


گوینده : امیرعلی هرندی

0

27

6 ماه پیش

ایپزود 8 : کمبوجیه

ایپزود 8 : کمبوجیه


گوینده : امیرعلی هرندی

2

58

6 ماه پیش

ایپزود 7 : کورش کبیر

ایپزود 7 : کورش کبیر


گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی

1

84

10 ماه پیش

ایپزود 6 : هیستوری پلاس 2 .  تمدن مادها

ایپزود 6 : هیستوری پلاس 2 . تمدن مادها


گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت ششم این پادکست ویژگی تمدن مادها را توضیح می دم .

2

36

10 ماه پیش

ایپزود 5 : آستیاگ

ایپزود 5 : آستیاگ


در قسمت پنجم می پردازم به زندگی شاه آستیاگ

2

38

10 ماه پیش

ایپزود 4 : هوخشتره

ایپزود 4 : هوخشتره


گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت چهارم این پادکست می پردازم به سلسله ماد ها و سومین شاه آن هوخشتره

2

51

10 ماه پیش

ایپزود 3 : هیستوری پلاس ۱ . تاریخ هردوت

ایپزود 3 : هیستوری پلاس ۱ . تاریخ هردوت


گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت سوم این پادکست می پردازم به ویژگی های کتاب تاریخ هردوت هیستوری پلاس پروژه ای است که توسط تیم این پادکست صورت می گیرد . در هر قسمت هیستوری پلاس ویژگی یک تاریخی ، یک دین ، یک مفهوم تاریخی رو می ...

0

48

10 ماه پیش

ایپزود 2 : فره ورتیش

ایپزود 2 : فره ورتیش


گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در دومین قسمت از این پادکست می پردازم به سلسله مادها و دومین پادشاه آن فره ورتیش

2

51

10 ماه پیش

ایپزود ۱ : دیااکو

ایپزود ۱ : دیااکو


گوینده : امیرعلی هرندی ادیتور : حمیدرضا هرندی در قسمت اول این پادکست می پردازم به سلسله ماد ها و اولین پادشاه آن دیااکو .

5

91

10 ماه پیش