HAfEZ-e-SHAMLU
shenoto podcaster

حافظ خواني به روایت احمد شاملو

فرصت ها را غنیمت بدانیم. غزلیات حافظ خودش معجزه است. چه برسد به آن که اصلاحاتش را شاملوی بزرگ انجام داده باشد. بشنویم و از نکات عمیق اجتماعی، سیاسی، عاشقانه و عارفانه آن بهره ببریم.

آلبوم‌ها (69)

غزليات شماره 487 و 488 و 489 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 487 و 488 و 489 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


487 : اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي 488 : سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهي 489 : اي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيي

1

321

3 ماه پیش

غزليات شماره 484 و 485 و 486 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 484 و 485 و 486 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


484 : ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي 485 : اي بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوي 486 : بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

1

91

3 ماه پیش

غزليات شماره ۴81 و ۴82 و ۴۸3 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره ۴81 و ۴82 و ۴۸3 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


481 : صبح است و ژاله مي چكد از ابر بهمني 482 : تو مگر بر لب جويي به هوس ننشيني 483 :سحرگه رهروي در سرزميني

0

165

3 ماه پیش

غزليات شماره ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


478 : اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني 479 : نوش كن جام شراب يك مني 480 : دو يار نازك و از باده كهن دو مني

1

75

3 ماه پیش

غزليات شماره 475 و 476 و 477 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 475 و 476 و 477 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


475 : وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی 476 : بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 477 : ای دل به کوی عشق گذاری نمیکنی

0

84

4 ماه پیش

غزليات شماره 472 و 473 و 474 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 472 و 473 و 474 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


472 : نسیم صبح سعادت! بدان نشان که تو دانی 473 : هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی 474 : ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی

0

74

4 ماه پیش

غزليات شماره 469 و 470 و 471 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 469 و 470 و 471 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


469 : سینه مالامال درد است ای دریغا محرمی 470 : ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 471 : گفتند خلایق که توئی یوسف ثانی

0

72

4 ماه پیش

غزليات شماره 466 و 467 و 468 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 466 و 467 و 468 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


466 : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 467 : زان می عشق کزو پخته شود هر خامی 468 : که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

0

69

4 ماه پیش

غزليات شماره 463 و 464 و 465 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 463 و 464 و 465 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


463 : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 464 : صوفی بیا که شد قدح لاله پر ز می 465 : لبش می بوسم و درمیکشم می

0

61

4 ماه پیش

غزليات شماره 460 و 461 و 462 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 460 و 461 و 462 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو


460 : زين خوش رقم كه بر گل رخسار مي كشي 461 : يا مبسما يحاكي درجا من اللئالي 462 : بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي

0

88

4 ماه پیش