search
Goharan

گوهران

  • headset 7.0K
  • people 27
more_vert

در پادکست گوهران در مورد مهارتهایی صحبت میکنیم که باعث افزایش عملکرد و بازده ما میشوند و ما را به بهترین نسخه خودمان تبدیل میکنند.

  • headset 7.0K
  • people 27

(1)