Fakher
shenoto podcaster

پادکست فاخر

پادکست فاخر مجموعه فایل های صوتی در زمینه کارآفرینی و مدیریت استارت ‌آپ هاست.

آلبوم‌ها (3)

راهنمای بودجه‌بندی برای کارآفرینان

راهنمای بودجه‌بندی برای کارآفرینان


بودجه‌بندی نه تنها مانعی برای خطاهای مهلک کارآفرینان در آغاز راه می‌شود، بلکه به آنها کمک می‌کند که در بلندمدت تصمیم‌های سازنده‌ای اتخاذ کنند. بودجه‌بندی در واقع یک برنامه‌ریزی مالی هوشمندانه در طی زمانی مشخص است. بسیاری از استارتاپ‌ها ...

0

17

5 ماه پیش

راهنمای بودجه‌بندی برای کارآفرینان

راهنمای بودجه‌بندی برای کارآفرینان


بودجه‌بندی نه تنها مانعی برای خطاهای مهلک کارآفرینان در آغاز راه می‌شود، بلکه به آنها کمک می‌کند که در بلندمدت تصمیم‌های سازنده‌ای اتخاذ کنند. بودجه‌بندی در واقع یک برنامه‌ریزی مالی هوشمندانه در طی زمانی مشخص است. بسیاری از استارتاپ‌ها ...

0

0

5 ماه پیش

ایده‌های کسب و کار با تکیه بر هوش مصنوعی

ایده‌های کسب و کار با تکیه بر هوش مصنوعی


کسب و کارهایی که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده‌اند روز به روز گسترش پیدا می‌کنند. سرعت این رشد در سال‌های پیش رو بیشتر نیز خواهد شد. در این پادکست هولدینگ فاخر توصیه‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود و گزینه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگ ...

1

45

5 ماه پیش