DietCast
shenoto podcaster

DietCast

آلبوم‌ها (9)

اپیزود نهم دایت کست:رژیم های گیاه خواری

اپیزود نهم دایت کست:رژیم های گیاه خواری


در این اپیزود به بررسی خاستگاه رژیم های گیاه خواری و فواید آن ها می پردازیم.

2

54

8 ماه پیش

اپیزود هشتم دایت کست:رژیم های غذایی آفریقایی و آفریقایی-آمریکایی

اپیزود هشتم دایت کست:رژیم های غذایی آفریقایی و آفریقایی-آمریکایی


در این اپیزود به بررسی رژیم های غذایی آفریقایی و آفریقایی-آمریکایی می پردازیم.

1

16

8 ماه پیش

اپیزود هفتم:رژیم های غذایی ضد التهاب

اپیزود هفتم:رژیم های غذایی ضد التهاب


در این اپیزود به رژیم های غذایی ضد التهاب می پردازیم.

0

31

8 ماه پیش

اپیزود پنجم: رژیم های پر پروتئین

اپیزود پنجم: رژیم های پر پروتئین


هدف dietcast توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.

1

47

10 ماه پیش

اپیزود سوم :رژیم میوه خواری

اپیزود سوم :رژیم میوه خواری


هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.

1

56

10 ماه پیش

اپیزود دوم:گیاهان دارویی موثر در لاغری

اپیزود دوم:گیاهان دارویی موثر در لاغری


هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.

1

60

10 ماه پیش

اپیزود چهارم:کبد چرب

اپیزود چهارم:کبد چرب


هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.

0

73

11 ماه پیش

اپیزود اول:گیاهان دارویی موثر در ایجاد لاغری-چای سبز

اپیزود اول:گیاهان دارویی موثر در ایجاد لاغری-چای سبز


هدف dietcast توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.

1

523

11 ماه پیش

اپیزود ششم: کافئین و اثرات آن

اپیزود ششم: کافئین و اثرات آن


هدف دایت کست توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. ‌در این اپیزود به بررسی کافئین؛ منابع و اثرات و عوارض آن می پردازیم.

1

79

11 ماه پیش