Didgaheno
shenoto podcaster

دیدگاه نو

دیدگاه نو پادکستی مخصوص دانشجویان و فعالان رشته حقوق است. قرار است در این پادکست با مهارت های لازم برای موفق شدن در رشته حقوق و همچنین کسب و کارهای حقوقی آشنا بشویم.