Co-Plan
shenoto podcaster

گروه توسعه کسب و کار کو پلن

فعالیت گروه توسعه کسب و کار کو پلن در طراحی، پیاده سازی و کمک به کسب و کار های نوینی است که تلاش میکنند از تکنولوژی های جدید و به ویژه فضای مجازی در جهت رشد و توسعه استفاده بهینه ببرند.

آلبوم‌ها (8)

ایده روز هفتم پروژه 100 ایده: پلتفرم فروش اکانت به کاربران صفحات VIP پولی اینستاگرام

ایده روز هفتم پروژه 100 ایده: پلتفرم فروش اکانت به کاربران صفحات VIP پولی اینستاگرام


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

50

11 ماه پیش

ایده روز ششم پروژه 100 ایده: پلتفرم بازاریابان تلفنی فریلنسر

ایده روز ششم پروژه 100 ایده: پلتفرم بازاریابان تلفنی فریلنسر


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

29

11 ماه پیش

ایده روز پنجم پروژه 100 ایده: آزمایشگاه بازرسی، قیمت گذاری و مشاوره سرمایه گذاری در املاک

ایده روز پنجم پروژه 100 ایده: آزمایشگاه بازرسی، قیمت گذاری و مشاوره سرمایه گذاری در املاک


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

1

67

11 ماه پیش

ایده روز چهارم پروژه 100 ایده: بستر اختصاصی فروش محتوا، رویداد و مشاوره

ایده روز چهارم پروژه 100 ایده: بستر اختصاصی فروش محتوا، رویداد و مشاوره


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

47

11 ماه پیش

ایده روز سوم پروژه 100 ایده: ارائه فرآیند های کاغذ بازی ادارات دولتی مورد نیاز مردم

ایده روز سوم پروژه 100 ایده: ارائه فرآیند های کاغذ بازی ادارات دولتی مورد نیاز مردم


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

29

11 ماه پیش

ایده روز دوم پروژه 100 ایده: استفاده از بستر مترو برای ارسال محصولات

ایده روز دوم پروژه 100 ایده: استفاده از بستر مترو برای ارسال محصولات


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

35

11 ماه پیش

ایده روز اول پروژه 100 ایده: ارائه خدمات و آموزش های ساده اینترنتی به بزرگترهای فامیل

ایده روز اول پروژه 100 ایده: ارائه خدمات و آموزش های ساده اینترنتی به بزرگترهای فامیل


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

65

11 ماه پیش

مقدمه پروژه 100 ایده

مقدمه پروژه 100 ایده


پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگاه کنم با امید آنکه مطالب مفیدی را ا ...

0

227

1 سال پیش