Charisma
shenoto podcaster

مستر کاریزما

مستر کاریزما مرجع آموزش کاریزما و مهندسی ذهن از دکتر بیداویسی است. آموزش‌های رایگان پرورش شخصیت کاریزماتیک را در وب‌سایت مستر کاریزما ببینید.