BusinessCoach
shenoto podcaster

مربیان کسب و کار

در این کانال قصد داریم برای مربیان کسب و کار (مشاوران و مدرسان در حوزه کسب و کار) تجربیات و دانش خود را به اشتراک بگذاریم. لازم به ذکر است برای بدست آوردن این تجربیات باید هزینه‌های زیادی پرداخت شود.

آلبوم‌ها (31)

رادیو اقتصاد

رادیو اقتصاد


شبکه بازاریابی چیست؟

0

353

6 ماه پیش

رادیو اقتصاد

رادیو اقتصاد


در این قسمت از فایل ما درباره کسانی که مغازه قهوه فروشی دارند راه حل برای کسب درآمد بهتر داریم

0

30

6 ماه پیش

معرفی کتاب

معرفی کتاب


در این فایل صوتی ما به شما کتاب های مهم را در حوزه کسب و کار معرفی میکنیم

0

37

6 ماه پیش

رادیو اقتصاد

رادیو اقتصاد


ماندگاری کار

0

40

6 ماه پیش

جلسه پنجم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

جلسه پنجم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار


جلسه پنجم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

0

132

7 ماه پیش

جلسه چهارم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

جلسه چهارم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار


جلسه چهارم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

0

76

7 ماه پیش

جلسه سوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

جلسه سوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار


جلسه سوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

0

179

7 ماه پیش

جلسه دوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

جلسه دوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار


جلسه دوم تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

0

215

7 ماه پیش

جلسه اول تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

جلسه اول تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار


جلسه اول تکنیک‌های افزایش فروش برای مربیان کسب و کار

0

351

7 ماه پیش

رادیو اقتصاد

رادیو اقتصاد


کسب و کار در محله

0

35

7 ماه پیش