BolandBavar
shenoto podcaster

لیلا موسوی

آلبوم‌ها (2)

ساختن حریم خصوصی

ساختن حریم خصوصی


بین دخالت کردن و کمک کردن به دیگران مرز وجود دارد. برای دریافت آموزش رایگان «ساختن حریم خصوصی» به آدرس زیر سری بزنید. /https://bolandbavar.com/dore-amuzeshi

1

86

0

1 ماه پیش

فرزندتان شما را می‌بخشد اگر...

فرزندتان شما را می‌بخشد اگر...


مادران شاغل عزیز؛ فرزندانتون شما را به خاطر کار کردنتان می‌بخشند، اما به خاطر ناشاد بودنتان نمی‌بخشند. احساس گناه را کنار بگذارید و شاد بودن را یاد بگیرید. تیم بلندباور (bolandbavar.com) در کنار شماست.

2

74

0

2 ماه پیش