BizTalk
shenoto podcaster

بیزتاک

بیزتاک پادکستیه که در هر اپیزود در مورد یک مساله یا چالش مدیریتی صحبت می کنیم. این یک پادکست انگیزشی نیست. سعی داریم در هر اپیزود تجربه ها و راهکارهای عملیاتی رو که برای مدیریت کسب و کارتون لازم دارید رو در اختیارتون بزاریم. اگر مدیر هستید یا میخواهید مدیر بشوید، این پادکست برای شماست. من مهدی لطفی هستم و این پادکست بیزتاک هست.