BizAudio
shenoto podcaster

BizAudio

آلبوم‌ها (12)

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد. لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z لینک فیلم استیو جابز در سایت بیز https://bit.ly/2InSf6n

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد. لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z لینک فیلم استیو جابز در سایت بیز https://bit.ly/2InSf6n

0

0

1 سال پیش

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد.

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد لینک کامل پادکست در تلگرام https://t.me/bizmagofficial/6082 لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/ ...

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد. لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z

0

0

1 سال پیش

 استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر

استیو جابز نابغه دنیای کامپیوتر


استیو جابز یکی از موسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای فناوری است. روند زندگی و موفقیت‌های او می‌تواند برای هر فردی الهام‌بخش باشد... لینک پادکست در سایت بیز https://bit.ly/2Wnaw5Z

0

0

1 سال پیش